Denný umelecký tábor

Už štyri roky pre vás a vaše deti pripravujeme výnimočný tábor plný umenia! Každým rokom sa deti na tábore dozvedia niečo nové, čo rozšíri ich obzory a podnieti tvorivosť, ktorú v sebe má každý. Prvý ročník pojednával o umení všeobecne, rozoberali sme základné žánre umenia, ako sú portrét, krajinomaľba, sochárstvo či nové druhy umenia. Druhý ročník sa sústredil na umenie 20. storočia a jeho významné osobnosti. Na treťom ročníku sme si prešli históriou umenia od jeho počiatkov, teda od jaskynných malieb až po súčastné formy umenia. Na posledom, štvrtom ročníku sme sa spolu s deťmi pozreli na konkrétne osobnosti, ktoré dejinami umenia hýbali. 

Všetky nadobudnuté teoretické poznatky vždy overíme v praxi. Tvoríme, maľujeme, lepíme, odlievame, striháme, robíme grafiku, modelujeme... jednoducho robíme so všetkými možnými médiami.

Bežný táborový deň vyzerá nasledovne: potom, ako sa všetci stretneme, si čo - to povieme o téme dňa, ukážeme si ako umelecké diela vyzerali a niečo vyrobíme, vyskúšame, vyfantazírujeme... Poobedia obyčajne tráviť na cestách, či už v múzeu, knižnici, parku a podobne. Jeden deň týždňa je vyhradený na výlet do Bratislavy, kde navštívime niektoré z múzeí alebo galérii (Slovenskú národnú galériu, Galériu mesta Bratislavy, Bibianu...). Celý tvorivý týždeň končí veľkou vernisážou, na ktorú sú pozvaní všetci rodičia detí. 

Všetky použité ilustračné obrázky sú z www.webumenia.sk