workshop

Intenzívny čas s umením a o umení? Ideálny doplnok k vyučovaniu alebo ako dopoludňajšia tvorivá aktivita pre škôlkárov. Dejiny umenia ponúkajú veľkú škálu interpretácií, ktoré otvárajú dvierka do hlbšieho poznania histórie ľudstva. Skrz umenie sa vieme toho veľa dozvedieť aj o nás samých. 

o čom bude workshop?

Témy workshopov sa pravidelne menia. Každý je zameraný na iný problém výtvarného umenia. Aktuálny workshop rozoberá tému portrétu a autoportrétu v umení. Budeme si klásť otázky, kto a prečo sa nechal namaľovať? Kto koho maľoval? Prečo maliari maľujú seba samých? Aké formy môže mať portrét? A na veľa ďalších otázok budeme hlaďať odpovede spolu s deťmi.

ako prebieha workshop?

Každý workshop sa skladá z dvoch hlavných častí. Prvá časť je viac teoretická. Ide o diskusiu na danú tému, tá je doplnená bohatým obrazovým materiálom a krátkou aktivitkou, ktorá deti uvedie do druhej časti workshopu. Samotná tvorba tvorí druhú časť workshopu a je postavená na predchádzajúcom teoretickom základe. Slúži na to, aby si deti osvojili to, o čom sme sa predtým rozprávali. Pracujeme tematicky s rôznymi technikami a druhmi materiálu. Pri tvorbe zastávame myšlienku, že dôležitejšia je cesta, teda proces tvorby, ako samotný výsledok. 

dôležité informácie

Workshopy sú vhodné pre deti všetky vekových kategórií od škôlok až po stredoškolákov. Každá hodina je koncipovaná podľa daného veku detí a trvá pripližne 90 minút. Cena za dieťa prítomné na workshope je 1 euro. Workshop prebieha v rámci vyučovania v priestoroch školy.